HMI

Touch (370x370px)
Touch Over (370x370px)

Touch

Dokunmatik arayüzlü kontrol panelleri

Testo e Grafici (370x370px)
Testo e Grafici Over (370x370px)

METİN ve GRAFİK

Keyboard ve metin arayüzlü kontrol panelleri

Handheld (370x370px)
Handheld Over (370x370px)

Hand Held

Taşınabilir kontrol panelleri